Szanowni Państwo, informujemy, że do tej pory w prace nad Strategią Rozwoju Gminy Lisewo zaangażowało się już ponad 500 osób.

Największą grupę stanowią oczywiście mieszkańcy, którzy nie zawodzą kiedy prosimy o odpowiedzi na pytania, opinie, czy zapraszamy na spotkanie. Do działań włączyliśmy również pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz ekspertów zewnętrznych.

To jednak część pracy do wykonania, aby dokument ten powstał. Jesteśmy w trakcie naboru do Grup Roboczych – ponownie zachęcamy do włączenia się w decydowanie o swojej gminie. To od nas zależy jakie przedsięwzięcia do realizacji w kolejnych latach będzie zawierała Strategia oraz które z nich należy traktować priorytetowo.

Wierzymy, że dzięki zastosowaniu modelu partycypacyjnego tworzenia nowej Strategii będzie ona odpowiadała specyfice gminy i potrzebom mieszkańców, a jej realizacja poprawi jakość naszego życia i pozwoli Gminie Lisewo prężnie się rozwijać.