We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze z czterech spotkań Grup Roboczych nad Strategią Rozwoju Gminy Lisewo.

Przybyłych przywitał Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz oraz Piotr Wielgus – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Wstępem do działania było przedstawienie metodologii pracy oraz dotychczas opracowanych danych, wskaźników i diagnoz. Omówione zostały działania Zespołu od początku jego powołania, a także zgłaszane przez mieszkańców postulaty.

Następnie uczestnicy, a było ich ok. 60-ciu, pracowali nad rozwiązaniami problemów, które dotykają naszą gminę – widzianych oczami młodzieży. Przeznaczony na to czas zaowocował ciekawymi pomysłami - zarówno zdaniem moderatorów dyskusji, jak i samych uczestników.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 stycznia br., godz. 17:00 w sali przy Gminnym Gimnazjum.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się włączyć w pracę proszony jest o kontakt pod nr 667 832  542 (koordynator Monika Maćkowska).

MM