We wtorek 24 stycznia 2016 r. odbyło się trzecie spotkanie Grup Roboczych w celu wypracowania Strategii Rozwoju Gminy Lisewo.

Zebranych na sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie przywitał Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz.


Pan Piotr Wielgus z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu na wstępie przedstawił metodologię pracy na warsztatach. Wyjaśnił sposób opracowywania celów strategicznych i operacyjnych. Na przykładach z innych gmin pokazał również metody formułowania działań zmierzających do ich osiągnięcia.


Następnie każda z Grup opracowała wg obszarów tematycznych cele i działania. Nie zabrakło ciekawych rozwiązań, nowych pomysłów i oryginalnych wskaźników mierzenia realizacji celów.
Mieszkańcy po raz kolejny nas nie zawiedli. Przede wszystkim to dzięki nim udało się wykonać całą pracę na trzech spotkaniach (planowane były 4).


Tym samym zakończono najważniejszy etap sporządzania strategii dla naszej małej ojczyzny. Teraz Zespół ds. Strategii z ekspertami oraz PZR w Toruniu wypracuje sam dokument, który trafi pod obrady Rady Gminy Lisewo.


W imieniu całego Zespołu, a przede wszystkim Wójta Gminy Lisewo i  moderatorów dyskusji dziękuję Mieszkańcom za udział w spotkaniach, ciężką pracę i poświęcony czas (a było go podczas trzech zebrań sporo). Mam nadzieję, że także dla Państwa było interesujące doświadczenie.

Koordynator Monika Maćkowska