Przed Państwem nowa strategia rozwoju naszej małej ojczyzny. Jej kształt i treść są wynikiem zaangażowania setek osób zamieszkujących Gminę Lisewo.

Proces opracowywania Strategii oparty był na partycypacji społecznej w każdym etapie planowania. Stało się to inspiracją do zmiany podejścia władz gminy do konsultacji. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dzięki wyjściu urzędników zza biurek i Państwa otwartości powstało opracowanie, pod którym z dumą się podpisuję.

Strategia obejmuje horyzontem czasowym 14 kolejnych lat. To tylko pozornie wydaje się dużo. Obecnie planowanie strategiczne nie ogranicza formułowania celów do realizacji na kolejne lata, czy kadencje władzy. Na długofalowości zadań opierają się już także duże miasta formułując dalekosiężne zamierzenia.

Strategia Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017–2030 jest ubrana w nowoczesną formę i niejako uszyta na miarę – stanowi nieszablonową odpowiedź na problemy występujące lokalnie. Zgłębia postulaty mieszkańców wskazując oryginalne rozwiązania. Jednocześnie unika powtarzania standardowych, martwych zapisów przywołujących np. dziesiątki aktów prawnych, czy dokumentów nadrzędnych.

Wszystkim uczestnikom warsztatów, spotkań i tym, którzy je organizowali serdecznie dziękuję za włożony trud. Ufam, że efekt naszej ciężkiej pracy będzie idealnie widoczny w 2030 roku, kiedy zakończy się okres programowania Strategii.

Wówczas – szczerze w to wierzę – wszystkie z zaplanowanych działań zostaną wykonane, a warunki życia w Gminie Lisewo będą odpowiadały zapisom poniżej przedstawionej Wizji.

 

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

 

Do pobrania: Strategia