Niewątpliwie dużym sukcesem zakończyły się warsztaty z mieszkańcami wszystkich sołectw dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Lisewo.

Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Lisewo zadecydował o wyłonieniu Grup Roboczych w następujących obszarach problemowych:

W dniu 08 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Lisewie w godz. 12:00 – 15:00 odbyło się spotkanie na temat nowej Strategii Rozwoju Gminy Lisewo.

W dniu 01 sierpnia 2016 r. w Pniewitem miały miejsce ostatnie konsultacje z mieszkańcami wsi: Pniewite, Piątkowo, Krajęcin i Chrusty.