1. Monika Maćkowska - Urząd Gminy w Lisewie - Podinsp. ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi - koordynator grupy,
 2. Jakub Kochowicz -  Wójt Gminy Lisewo,
 3. Piotr Wielgus – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu,
 4. Krzysztof Zieliński - Urząd Gminy w Lisewie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji,
 5. Agnieszka Dalke -  Urząd Gminy w Lisewie - Podins. ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy,
 6. Paweł Kowal - Urząd Gminy w Lisewie  - Podins. ds. ochrony środowiska i zamówień publicznch,
 7. Teresa Jamka -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, 
 8. Michał Szpręglewski -  Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Lisewie,
 9. Marzenna Szpręglewska -  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie, 
 10. Michał Lewandowski -  Informatyk Gminny/Gminne Centrum Informacji,
 11. Angelika Lewandowska - Urząd Gminy w Lisewie,
 12. Natalia Szpręglewska -  Urząd Gminy w Lisewie - Ref. ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi.